Sidmeny

Relationsproblem.NU

Din relationscoach med hjälp & lösningar för relationsproblem

Syftet med Relationsproblem.NU är att ur helhetstänkande förmedla inspiration, motivation och vissa verktyg för lösning av relationsproblem. Ett annat syfte är att informera om vad som händer inom mina verksamheter med relationscoaching, personlig coaching, utbildningar, skrivande, inspiration och motivation för personlig utveckling.

Hem relationsproblem.NU - din relationscoach med hjälp & lösningar för relationsproblem

På Relationsproblem.NU finns en hel del hänvisningar till min nättidning Morrhåret. Då du är inne och läser Morrhåret finns alltid ett PS med länk till angränsande läsning vid textens slut så att du kan komma tillbaka hit till Relationsproblem.NU för att forska vidare kring relationsproblem. Välkommen att prenumerera gratis!

Inspirerande citat för personlig utveckling

"Forget about the business outlook. Be on the outlook for business." - Paul J. Meyer

Relationsproblem

Relationsproblem uppkommer i alla relationer förr eller senare. Det är min erferenhet och många andra terapeuters och coachers erfarenhet att den vanligaste orsaken till att människor söker hjälp är just relationsproblem. Lingvistiken (språkvetenskapen som är kunskapen om språket, ordens historia, ursprung och sammanhang mm) är ofta upplysande om ordens betydelse. Ordet relation kommer (enligt Svenska Akademins ordlista) ur ordet relatera som i sin tur är relaterat till orden berätta, återge, skildra, berättelse, förhållande och förbindelse. Ordet problem kommer ur grekiskans två ord pro blema som betyder före lösningen. Detta skulle kunna innebära att ordet relationsproblem innebär att berättelsen och förhållandet är skjutet på framtiden.

Lösa relationsproblem. Tips & inspiration.

Sluta skjuta upp. Den enda plats i tid och rum där det går att lösa problemen är NU. Det förflutna och framtiden är illusioner skapade av vår hjärna i överlevnad. På Relationsproblem.NU finns en del länkar och informtion till saker du kan göra nu. Du är givetvis välkommen att ta det ett steg till och komma på relationscoaching och utbildningar. Det går också att beställa böcker. Detta för att skapa ett stöd och en tredje kraft till de tillfällen då det kör ihop sig... för det gör det i relationer. Det ingår. Det gäller bara att vara villig att arbeta för att lösa problemen. Ett arbete som framförallt handlar om din egen utveckling.

Strider och relationsproblem i överlevnad eller leva i medvetenhet och kärlek

Om ni i er kärleksrelation befinner er i överlevnad blir det många meningslösa strider om illusioner. Våga gå från överlevnad till att faktiskt leva. Det är dags att sluta strida i överlevnad och börja leva i medvetenhet och kärlek >>

Tar du ansvar för din del eller är du en fågelunge som vill ha lösningarna serverade på ett silverfat?

Att agera som en fågelunge i livet fungerar inte om du önskar känna makt i ditt eget liv. Vill du ha personlig utveckling som ett piller på ett silverfat? Då är du inte ensam. Dock är detta resonemang inte tillämpbart på personlig utveckling och inte heller på relationsproblem. Relationsproblem kräver din villighet att ta ansvar för din del och det fungerar inte att som en fågelunge förvänta sig att få lösningarna serverade på ett silverfat >>

Ta hjälp av en relationscoach >>

Relationsproblem, vilja och kontinuitet

Att lösa relationsproblem kräver din omutbara vilja att växa och i detta möta dig själv. Om du lyckas lösa dina relationsproblem ger detta mycket positiva återverkningar på många andra områden i ditt liv. Såsom...

Lösa relationsproblem. Tips & inspiration.

...ledarskap, föräldraskap, självförtroende, självkänsla och detta är bara några områden. En relation som ger dig kraft och energi är ovärderlig i ditt liv som helhet. Varför göra livet svårt när det kan vara lätt! Läs om relationsproblem, vilja och kontinuitet >>

Relationsproblem i relationen beror ofta på bristande underhåll

Sköter du dina åtaganden? Amorteringar, skjuts till dagis, arbete mm. Vad innebär det att undvika relationsproblem genom att underhålla relationen? Eftersom relationsproblem ofta beror på bristande underhåll så kanske det är dags att börja underhålla kärleksrelationen så att du slipper relationsproblem >>

Teori och Praktik

Jag är inte intresserad av teorier utan verklighetsförankring som inte går att överföra i vardagen i ditt liv och i dina relationer. Det kan vara bra med vissa teoretiska grundkunskaper. Dock måste dessa kunskaper omgående överföras i ditt liv rent praktiskt och det är då du står i "gymmet". Läs mer om teori och praktik >>

Lös relationsproblem som humlan och våga skapa tomrum

Är du säker på att du ser klart? Ingen människa kan förstå sanningen eftersom det ligger bortom vad vi kan förstå. Var fräck och lös relationsproblem som humlan och våga skapa tomrum >>

Lösa relationsproblem. Tips & inspiration.

Närvaro i nuet - då du är närvarande i relationen kan du uppnå närvaro och förståelse för att finna lösningar

Om du inte är närvarande kan du inte uppnå medvetenhet och kunskap om dig själv. Den kunskapen är nödvändig i alla aspekter i lösandet av relationsproblem. Lös relationsproblem med närvaro i nuet. Var närvarande i relationen >>

> Forska vidare genom bottenmenyn eller gå till toppen och sidmenyn >>

Copyright © och att att dela innehåll

Du är välkommen att länka till innehåll på webbplatsen. Då kan fler få hjälp. Om du vill lägga in innehåll krävs en korrekt länk till Relationsproblem.NU.

Copyright © 2000-2019 Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach & utbildare i Stockholm, Bromma. Texterna på denna sida får kopieras och distribueras på webben av icke kommersiella skäl, så länge som texten är oredigerad och så länge som en fungerande länk till korresponderande undersida på Relationsproblem.NU medföljer. Kontakta Tommy om du vill återpublicera flera texter.

Du är alltid välkommen att länka till denna sida och tipsa gärna dina vänner. Tack för att du hjälper mig att fortsätta skriva. Kärlek!

Du befinner dig på Relationsproblem.NU som ger hjälp med relationsproblem. Se även Helhetsframträdande - presentationsteknik och personlig utveckling där du kan läsa mer om utbildningen Helhetsframträdande. Vill du ha tips och hjälp för scenen kan du gå in på undersidan Presentationsteknik och hjälp på scenen. Det finns en del hänvisningar härifrån till Morrhåret. För att läsa mer om mig och min verksamhet kan du gå in och läsa om Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach & utbildare >>

Meny

Hem   . . . . . . . . . . . . . . .   Kommunikation   . . . . . . . . . . . . . . .   Känslor   . . . . . . . . . . . . . . .   Kärlek och Rädsla   . . . . . . . . . . . . . . .   Gränser   . . . . . . . . . . . . . . .   Barndomen   . . . . . . . . . . . . . . .   Kontakta din relationscoach   . . . . . . . . . . . . . . .   Aktuellt   . . . . . . . . . . . . . . .   Ta hjälp av en relationscoach   . . . . . . . . . . . . . . .   Utbildning för Relationer & personlig utveckling   . . . . . . . . . . . . . . .   Läs och prenumerera Gratis på nättidningen Morrhåret   . . . . . . . . . . . . . . .   Länkar

Till toppen av sidan

Sidan ändrades senast 2019-09-22